KHÁM SỨC KHỎE (THÔNG TƯ 14)

-Khám sức khỏe định kỳ cho các Công ty (thông tư 14), xin việc làm, đi học. -Thi bằng lái xe, đủ sức khỏe hành nghề lái xe. -Khám sức khỏe cho người nước ngoài và yếu tố nước ngoài.

KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ
Đó là lời khuyên của các bác sĩ tại hội thảo “Triển khai hoạt động bác sĩ gia đình và...
Các bài viết khác:
KIẾN THỨC Y HỌC
Làm cha mẹ, ai cũng mong con đến trường... Chi Tiết......

SỰ KIỆN NỔI BẬT

Hợp Tác Liên Kết

Khách hàng đại phước

Khám sức khỏe định kỳ

Phòng khám đa khoa Đại Phước hân hạnh khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân và nhà nước...