Hô Hấp

KHOA HÔ HẤP ĐẠI PHƯỚC

BS.CK II LÊ QUANG QUỲNH TRÂM

(BV NGUYỄN TRÃI)

Giờ làm việc: thứ 5, thứ 7 từ 17h-20h