Khoa Dược

NHÀ THUỐC ĐẠI PHƯỚC ĐẠT CHUẨN GPP

GP SỐ: 345/GPP

     Cùng với sự ra đời của Phòng khám Đại Phước từ ngày đầu, khoa Dược đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hệ thống Phòng khám Đại Phước. Khoa có kho thuốc với hàng ngàn loại vật tư khác nhau, được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Dược phẩm trong kho của Phòng khám Đại Phước liên tục được kiểm tra về số lượng, hạn sử dụng cũng như các chỉ tiêu về chất lượng khác để có kế hoạch nhập thuốc mới thường xuyên đảm bảo phục vụ tốt nhất việc điều trị của bệnh nhân.

NHÂN SỰ:

Thạc sĩ. Dược Sĩ: BÙI MINH KỲ - Trưởng khoa

Dược sĩ Trung cấp:  Hoàng Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Kiều Trang

Dược sĩ cao đẳng: Huỳnh Thị Thanh Quỳnh - Nguyễn Thị Mỹ Lệ

 

 

 

 

 

NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA KHOA DƯỢC:

 Cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao để phục vụ bệnh nhân.

 Cung cấp đầy đủ thuốc điều trị, vật dụng y tế, hóa chất … cho công tác chuyên môn của phòng khám.

 Kiểm tra dược, hỗ trợ công tác dược lâm sàng và thông tin về thuốc, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đạt hiệu quả điều trị cao trong phòng khám.

 Tham gia quản lý chi phí thuốc, giúp đạt hiệu quả cao mà lại tiết kiệm về kinh tế.

 Quản lý xuất nhập khẩu thuốc, hóa chất y cụ, vật tư bằng hệ thống công nghệ thông tin.

 Nhà thuốc phục vụ bệnh nhân theo yêu cầu.

 Có đủ phương tiện kỹ thuật để bảo quản thuốc.