Giới Thiệu

CÁC TÂM NIỆM GIÁ TRỊ TẠI PHÒNG KHÁM ĐẠI PHƯỚC

      -  Bệnh nhân là tất cả đối với Phòng khám đa khoa Đại Phước.

      - Trình độ chuyên môn cao và coi trọng đạo đức nghề nghiệp, Y đức.

      - Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế đã được qui định.

      - Là sự kết hợp những tinh tuý của hai nền y học Mỹ-Việt.

      - Luôn tôn trọng, cống hiến và quan tâm chăm sóc bằng sự đồng cảm.

      - Không ngừng hoàn thiện dịch vụ Chăm Sóc Khách Hàng, Chăm Sóc Bệnh Nhân.

      - Là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao.

      - Luôn phấn đấu để tự hoàn thiện, luôn trân trọng những đóng góp của Bệnh Nhân.

      - Là nơi có trách nhiệm và đáng tin cậy.

      - Môi trường làm việc nhiệt tình và thân thiện.