Bệnh Viện 115

Sau một thời gian chuẩn bị bổ sung đầy đủ chi tiết các văn bản bàn giao về nhân sự, cơ sở vật chất, ngày 14 tháng 7 năm 1989, tại hội trường Phân hiệu đã tiến hành bàn giao giữa Học viện Quân y với UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần tham dự gồm có:

* Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Diệp - Bí thứ Đảng ủy HVQY
* Thiếu tướng GS-TS. Lê Thế Trung - Giám đốc HVQY
* Đại tá Nguyễn Như Thiện - Bí thư Đảng ủy PH.HVQY
* Đại tá bác sĩ Phan Thế Nghiệp - Chỉ huy trưởng PH.HVQY

Cùng các cơ quan ban ngành khác của Học viện và Phân hiệu.
Về phía UBND Thành phố và Sở Y tế có:

* Bà Đỗ Duy Liên - Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh
* Bác sĩ Dương Quang Trung - Giám đốc Sở Y tế

Cùng một số cán bộ đại diện các ban ngành của Thành phố và Sở Y tế đã tới dự.

Tại lễ bàn giao, đồng chí thiếu tướng Nguyễn Ngọc Diệp đọc quyết định của Bộ Quốc phòng, giao Viện Quân y 115 và một phần Phân hiệu HVQY về Thành phố Hồ Chí Minh, (quyết định số107/QĐ-QP ngày 14-4-1989). Đồng chí Đỗ Duy Liên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đọc quyết định của UBND Thành phố tiếp nhận Viện Quân y 115 và giao cho Sở Y tế trực tiếp quản lý, (quyết định số 229/QĐ-UB ngày 4-5-1989).

Ngày 01 tháng 8 năm 1989, căn cứ vào 2 quyết định trên, đại tá BS Phan Thế Nghiệp, chỉ huy trưởng Phân hiệu và BS Dương Quang Trung, Giám đốc Sở Y tế Thành phố mới ký bàn giao cụ thể về nhân lực, tài sản và các vấn đề khác của VQY 115 cho Sở Y tế tiếp nhận. Theo văn bản bàn giao và tiếp nhận của 2 bên, về mặt tổ chức nhân sự trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng của Viện Quân y 115 có trước ngày 01 tháng 8 năm 1989.

Ngày 02 tháng 8 năm 1989, bác sĩ Nguyễn Quốc Bình - Giám đốc, đã triệu tập họp Ban Giám đốc mới và Đảng ủy mới của Viện. Nội dung, trưng cầu ý kiến cán bộ về việc đổi tên Bệnh viện, để phù hợp với yêu cầu, tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ mới. Mặt khác, nay đã chuyển ra dân sự, phiên hiệu của Viện Quân y 115 không còn nữa. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc đặt tên mới, như: Bệnh viện Xanh; Bệnh viện Hữu Nghị TP.Hồ Chí Minh; Bệnh viện Hòa Bình; Bệnh viện Nhân dân… Yêu cầu của tên mới là phải chứa đựng yếu tố lịch sử, xã hội và nhân dân. Trong phiên họp ngày 04 tháng 8 năm 1989 có Giám đốc Sở Y tế - Giáo sư, BS Dương Quang Trung dự để quyết định cuối cùng tên của Bệnh viện là gì. Đồng chí Giám đốc Sở gợi ý nên lấy tên bệnh viện là: "Bệnh viện Nhân dân" , phù hợp với giai đoạn mới. Đồng chí Phạm Khiểu và đồng chí Nguyễn Quốc Bình phân tích cho rằng, Bệnh viện 115 là Bệnh viện quân đội trong mấy chục năm qua. Nếu chỉ lấy tên Bệnh viện Nhân dân thì nó chưa thể nói lên được truyền thống trước đây cũng như trước lúc bàn giao. Mặt khác để cho cán bộ, công nhân viên sau này không quên cội nguồn nơi đã rèn luyện mình trưởng thành. Quân y là từ để chỉ lực lượng y tế phục vụ trong quân đội. Còn số 115 mới là cái tên thật, đặc trưng của Bệnh viện trước đây, do vậy đã đề nghị lấy tên là: Bệnh viện Nhân dân 115