HÔ HẤP

KHOA HÔ HẤP ĐẠI PHƯỚC

BS.CK II LÊ QUANG QUỲNH TRÂM

(BV NGUYỄN TRÃI)

Giờ làm việc: thứ 3, 5, 7 từ 17h-20h

Dữ liệu được cập nhật