CT-SCANNER SIEMENS Somato Scope với công nghệ Z-Sharp tại Phòng khám đa khoa Đại Phước