Chương trình ưu đãi 2017-2019

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 2017-2019

Không phụ thu tiền khám: đối tượng BHYT trẻ em, học sinh, sinh viên.

Tặng thẻ "Đại Phước Care" dành cho khách hàng:

-         Khám dịch vụ thường xuyên trên 2 năm tại Đại Phước.

-         Khám BHYT đăng ký đúng tuyến trên 2 năm tại Đại Phước, mã thẻ 79490.

Chế độ hưởng ưu đãi như sau:

 - Khách khám dịch vụ: Giảm 20% chi phí khám bệnh, các xét nghiệm máu cơ bản, siêu âm, X Quang, đo điện tim, test hơi thở C13, chụp đáy mắt.

 - Khách khám BHYT đúng tuyến: Giảm 20% phí phụ thu BHYT đối với chi phí khám bệnh, các xét nghiệm máu cơ bản, siêu âm, X Quang, đo điện tim, test hơi thở C13, chụp đáy mắt.

 Thẻ không dùng cho khám bác sĩ hợp tác với phòng khám theo yêu cầu.

 

 

 

 

Tin liên quan: