Chương trình khách hàng thân thiết tặng thẻ Đại Phước Care

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

TẶNG THẺ “ĐẠI PHƯỚC CARE”

   Dành cho khách hàng:

-         Khám dịch vụ thường xuyên ≥ 2 năm tại Đại Phước.

-         Mua BHYT đúng tuyến trên 2 năm tại Đại Phước, mã thẻ DN và GD.

    Chế độ hưởng ưu đãi như sau:

     - Khách khám dịch vụ: Giảm 20% chi phí khám bệnh, các xét nghiệm máu cơ bản, siêu âm, X Quang, đo điện tim, test hơi thở C13, chụp đáy mắt.

     - Khách khám BHYT đúng tuyến: Giảm 20% phí phụ thu BHYT đối với chi phí khám bệnh, các xét nghiệm máu cơ bản, siêu âm, X Quang, đo điện tim, test hơi thở C13, chụp đáy mắt..

 Thẻ không dùng cho khám bác sĩ hợp tác với phòng khám theo yêu cầu.