Tổng quan Đáy mắt - Võng mạc

TỔNG QUAN ĐÁY MẮT - VÕNG MẠC

BSCKI. TRẦN TRỌNG DUY


      Võng mạc là một màng mỏng nằm trong nhãn cầu. Phía ngoài giáp hắc mạc, trong giáp dịch kính. Võng mạc là tổ chức thần kinh cảm giác, tiếp nhận ánh sáng, thông qua hàng loạt những phản ứng hoá lý phức tạp dẫn truyền những thông tin vào trung tâm thị giác ở trên não. Võng mạc được nuôi dưỡng bởi hệ mạch máu võng mạc, (hệ động mạch, tĩnh mạch võng mạc), hệ thống mao mạch nằm giữa tiểu động mạch và tiểu tĩnh mạch, thuộc loại nhánh tận không có nối thông.
      Võng mạc trung tâm (Hoàng điểm) là nơi tập trung nhiều tế bào thị giác. Hố trung tâm hoàng điểm không có mạch máu. Gai thị là nơi tập trung các sợi thị thần kinh để dẫn truyền lên não.

     Nguyên nhân thường liên quan đến những bệnh lý toàn thân. Mắt là một bộ phận của cơ thể thống nhất, qua mắt có thể thấy được nhiều biểu hiện của các bệnh toàn thân.


      Các bệnh lý đáy mắt – võng mạc đều gây ảnh hưởng đến thị lực thậm chí gây mù vĩnh viễn, một số bệnh lý thường gặp là:
– Bệnh lý võng mạc đái tháo đường
– Bệnh lý võng mạc đái cao huyết áp
– Tắc động mạch trung tâm võng mạc
– Tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc
– Viêm mạch máu võng mạc (Bệnh Eales)
– U mạch võng mạc
– Một số bệnh lý võng mạc khác