Cùng bảo vệ chủ quyền biển đảo

Ngày 15/05/2014 hưởng ứng lời kêu gọi của báo Tuổi Trẻ về việc " Chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo"… Ban giám đốc và Công đoàn Phòng khám đa khoa đại Phước đã phát động phong trào "Thanh niên thi đua yêu nước". Mỗi Bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên sẽ trích ra một ngày lương để cùng báo Tuổi trẻ góp sức cùng các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Theo lời kêu gọi, tất cả các Bác sĩ và nhân viên đã hăng hái vui vẻ đóng góp... Tuy số tiền một ngày lương của tập thể 60 bác sỹ và điều dưỡng Phòng khám Đại Phước không lớn, nhưng thể hiên được lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam với biên cương Tổ quốc thân yêu.

Đại diện công đoàn và Đoàn Thanh niên Phòng khám Đại Phước đã đến văn phòng báo Tuổi Trẻ cùng ngày để trao số tiền trên...


 

Các bài viết khác